Tanda-Tanda Hari Kiamat Lengkap dengan Dalil dan Urutannya

Tanda-Tanda Hari Kiamat Lengkap dengan Dalil dan Urutannya

Tanda-tanda Kiamat – Kiamat pasti akan terjadi. Orang-orang yang beriman wajib meyakini akan terjadinya hari kiamat. Akan tetapi berkenaan dengan kapan terjadinya, (hari, tanggal, bulan dan tahun) hanya Allah subhanahu wata’ala saja yang tahu.

Tiada keraguan tentang kepastian akan terjadinya kiamat. Banyak dalil (dari al-Qur’an dan al-Hadits) yang menguatkan tentang kepastian hari kiamat. Sebagaimana firman Allah:

“Sesungguhnya Hari Kiamat pasti akan datang, tidak ada keraguan tentangnya, akan tetapi kebanyakan manusia tiada beriman.” (Ghafir: 59).

“Dan sesungguhnya Hari Kiamat itu pastilah datang, tak ada keraguan padanya; dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur.” (Al-Hajj: 7).

 “Telah dekat datangnya saat itu dan telah terbelah bulan.” (Al-Qamar: 1).

Dalam sebuah hadits, Rasulullah shalla allahu ‘alaihi wasallam bersabda:

“Aku diutus, sedangkan aku dan Hari Kiamat adalah seperti ini,’ beliau menyandingkan antara jari telunjuk dan jari tengah.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Kapan Hari Kiamat Terjadi?

kapan-kiamat
ilustrasi terjadinya kiamat

Hari kiamat memang pasti terjadi. Namun, yang tau pasti kapan terjadinya hanya Allah yang tahu. Kita tentu ingat peristiwa di tahun 2012, ada sebagian orang yang percaya bahwa kiamat akan terjadi pada tahun itu. Dan akhirnya prediksi mereka salah.

Mengenai hal ini Allah telah menegaskan bahwa hanya Dialah yang memiliki pengetahuan tentang kiamat. Kita hanya diperintahkan untuk mengimaninya, agar menjadi pengikat iman, islam dan ihsan kita. Sebagaimana Allah berfirman:

“Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat, ‘Bilakah terjadinya?’ Katakanlah, ‘Sesungguhnya pengetahuan tentang Kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku, tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat (huru haranya bagi makhluk) yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba.’ Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, ‘Sesungguhnya pengetahuan tentang Hari Kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.” (Al-A’raf: 187).

“Sesungguhnya Allah, hanya pada sisiNya sajalah pengetahuan tentang Hari Kiamat.” (Luqman: 34).

“Manusia bertanya kepadamu tentang Hari Berbangkit. Katakanlah, ‘Sesungguhnya pengetahuan tentang Hari Berbangkit itu hanya di sisi Allah.’ Dan tahukah kamu (hai Muhammad), boleh jadi Hari Berbangkit itu sudah dekat waktunya.” (Al-Ahzab: 63).

Dalam Shahih al-Bukhari dan Muslim ketika Jibril datang kepada Nabi shalla allahu ‘alaihi wasallam bertanya tentang kapan Kiamat, Nabi saw menjawab,

“Yang ditanya tentang Hari Kiamat tidak lebih mengetahui dari yang bertanya.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Dari dalil-dalil di atas menunjukkan bahwa hanya Allah sajalah yang tahu kapan terjadinya hari kiamat. Bahkan Rasulullah sekalipun tidak tahu kapan terjadinya. Namun tidak dengan tanda-tandanya.

Rasulullah banyak memberi tahu kita tentang tanda-tanda datangnya hari kiamat. Hal tersebut agar kaum muslimin dapat mengantisipasi melalui ibadah dan amal kebajikan yang nanti dapat menolongnya saat huru-hara akhir zaman terjadi.

***

Sebagaimana telah disinggung di atas, kita tidak perlu ribut masalah kapan terjadinya kiamat. Tetapi yang perlu kita pelajari adalah tanda-tanda hari kiamat, sebagaimana yang telah Rasulullah sampaikan kepada kita semua.

Tanda-tanda kiamat dapat kita bagi menjadi 2 bagian. Pertama, tanda-tanda kiamat sughro (kecil) dan kedua, tanda-tanda kiamat kubro (besar). Agar lebih mudah membedakannya, tanda kiamat sughro itu terjadi sebelum tanda kiamat kubro terjadi. Dan itu berkaitan dengan kemerosotan moral, akhlak, kemaksiatan merajalela, syariat ditinggalkan, dll.

Sedangkan tanda kiamat kubro itu terjadi setelah tanda kiamat sughro terjadi. Yaitu 10 peristiwa yang Rasulullah sampaikan dalam sebuah hadits. Seperti munculnya Ad-Dukhan, Dajjal, dsb.

Baiklah, agar lebih faham dan jelas mari kita simak penjelasan tanda-tanda kiamat sughro dan kubro di bawah ini.

Tanda-Tanda Kiamat Sughro (Kecil)

tanda-kiamat-kecil
salju di Arab alfido.com

Tanda-tanda kiamat sughro ini merupakan rangkaian kejadian yang telah Rasulullah sampaikan kepada kita. Mengenai kejadiannya, ada yang sudah terjadi, sedang terjadi dan akan terjadi.

1. Menggembungnya Bulan

Telah bersabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam: “Di antara sudah mendekatnya kiamat ialah menggembungnya bulan sabit (awal bulan),” dishahihkan  AlBaani di Ash Shahihah nomor 2292. Dalam riwayat yang lain dikatakan “Di antara sudah dekatnya hari kiamat ialah bahwa orang akan melihat bulan sabit seperti sebelumnya, maka orang akan mengatakan satu bentuk darinya untuk dua malam dan masjid akan dijadikan tempat untuk jalan jalan serta banyaknya orang yang mati mendadak,” (Ash Shahiihah AlBani 2292).

Sekarang ini, satu bulan sabit hampir selalu dihitung dua kali. Tentu kita masih ingat, bahwa umat Islam hampir selalu bertengkar menentukan bulan sabit untuk Ramadhan, Syawal dan Idhul adha .  Antara ru’yat tidak sama cara melihatnya, dengan hisab.

2. Banyaknya Pasar

Rasulullah bersabda: “Kiamat hampir akan terjadi apabila sudah banyak perbuatan bohong, masa (waktu) akan terasa cepat berlalu, dan pasar pasar akan berdekatan (jaraknya karena saking banyaknya),” (sahih Ibnu Hibban).

Lihatlah sekarang, pasar ada dimana-mana. Mall semakin banyak, supermarket di mana-mana. Belum lagi kalau kita hitung dengan mart-mart yang bahkan masuk sampai ke pelosok desa.

3. Banyak Wanita Karir

Rasulullah bersabda: “Pada pintu gerbang kiamat, orang-orang hanya akan mengucapkan salam kepada orang yang khusus (dikenal) saja, dan berkembangnya perniagaan sehingga wanita ikut seperti suaminya (bekerja/berdagang),” (Hadist Shahih Ahmad).

Saat ini emansipasi wanita telah banyak digembor-gemborkan, wanita yang bekerja sudah banyak dan bisa kita temui dimana-mana. Anak diurus oleh mertua atau pembantu.

4. Jual Beli Hukum dan Jabatan

Rasululah bersabda: “Bersegeralah kamu melakukan amal shalih sebelum datang enam perkara : pemerintahan orang orang jahil, banyaknya polisi, penjual belian hokum atau jabatan, memandang remeh terhadap darah, pemutusan silaturrahim, adanya manusia yang menjadikan al-Qur’an sebagai seruling dimana mereka menunjuk seorang imam untuk sholat jamaah agar ia dapat menyaksikan keindahannya dalam membaca al-Qur’an meskipun ia paling sedikit ke-faqihannya,” (Musnad Ahmad, At Thabrani, Ash Shaihhah AlBani 979).

5. Manusia Bermegah-megahan dalam Membangun Masjid

Dari Anas bin Malik Ra. Rasulullah bersabda: “Tidak akan terjadi kiamat hingga manusia berbangga-bangga dengan masjid,” (hadist sahih musnad Ahmad3:134,145, An Nasa’i 2:32, Abu Dawud 449,Ibnu Majah 779). Padahal Rasulullah di lain tempat berkata “Aku tidak diutus untuk menjulangkan masjid-masjid,” (sahih sunan Abu Dawud: 448).

6. Ulama yang Haq Mulai Ditinggalkan

Dari Sahl bin Saad as-Sa ‘idi Ra. ia berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Ya Allah! Jangan Engkau pertemukan aku dan mudah-mudahan kamu (sahabat) tidak bertemu dengan suatu zaman dikala para ulama sudah tidak diikuti lagi, dan orang yang penyantun sudah tidak dihiraukan lagi. Hati mereka seperti hati orang Ajam (pada fasiqnya), lidah mereka seperti lidah orang Arab (pada fasihnya).” (HR. Ahmad).

Kondisi seperti yang disebutkan Rasulullah diatas saat ini sudah banyak kita temui dimana para ulama sudah tidak didengar lagi, orang yang santun dan berahlak mulia sudah tidak dipedulikan . Kemungkaran dimana mana, kemaksiatan menjadi-jadi.

7. Islam Tinggal Nama dan Tulisannya Saja

Dari Ali bin Abi Thalib Ra. ia berkata: Telah bersabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam: “Sudah hampir tiba suatu zaman, kala itu tidak ada lagi dari Islam kecuali hanya namanya, dan tidak ada dari al-Qur’an kecuali hanya tulisannya. Masjid-masjid mereka indah, tetapi kosong dari hidayah. Ulama mereka adalah sejahat-jahat makhluk yang ada di bawah kolong langit. Dari merekalah keluar fitnah, dan kepada mereka fitnah itu akan kembali.” (HR. al-Baihaqi).

Dewasa ini manusia berlomba-lomba membangun masjid dengan berbagai kemewahannya, namun kegiatannya kosong. al-Qur’an hanya dijadikan bacaan dan pajangan tanpa dipahami makna dan kandungan isinya. Banyak ulama dan ustadz yang seharusnya menentramkan umat malah menimbulkan perpecahan dan permusuhan diantara sesama umat Islam.

8. Kemaksiatan Bertambah

Dari Ali bin Abi Thalib Ra. dikatakannya, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Apabila umatku telah melakukan limabelas perkara, maka bala’ pasti akan turun kepada mereka, yaitu:

(1). Apabila harta negara hanya beredar pada orang orang tertentu, (2). Apabila amanah dijadikan suatu sumber keuntungan, (3). Zakat dijadikan hutang, (4). Suami memperturutkan kemauan isteri, (5). Anak durhaka terhadap ibunya, (6). Sedangkan ia berbuat baik dengan temannya, (7). Dia menjauhkan diri dari ayahnya, (8). Suara-suara ditinggikan di dalam masjid, (9). Yang menjadi ketua satu kaum adalah orang yang terhina di antara mereka, (10). Seseorang dimuliakan karena ditakuti kejahatannya, (11). Khamar (arak) sudah diminum di segenap tempat, (12). Kain sutera banyak dipakai ( oleh kaum lelaki ), (13). Para biduanita disanjung-sanjung, (14). Musik banyak dimainkan, (15). Generasi akhir umat ini melaknat (menyalahkan) generasi pertama (sahabat) Maka ketika itu hendaklah mereka menanti angin merah atau gempa bumi ataupun mereka akan diubah menjadi makhluk lain.” (HR.Tirmizi)

9. Banyaknya Ujian Keimanan

Dari Abu Hurairah Ra. bahwasanya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Bersegeralah kamu beramal sebelum menemui fitnah (ujian berat terhadap iman) seumpama malam yang sangat gelap. Seseorang yang masih beriman di waktu pagi, kemudian di waktu sore dia sudah menjadi kafir, atau (Syak Perawi Hadits) seseorang yang masih beriman di waktu sore, kemudian pada keesokan harinya dia sudah menjadi kafir. Dia telah menjual agamanya dengan sedikit harta benda dunia,” (HR. Muslim).

Hadits ini menerangkan kepada kita betapa dahsyat dan hebatnya ujian terhadap iman seseorang di akhir zaman. Seseorang yang beriman di waktu pagi, tiba-tiba dia menjadi kafir di waktu sore. Begitu pula dengan seseorang yang masih beriman di waktu sore. Tiba-tiba besok paginya telah menjadi kafir. Begitu cepat perubahan yang berlaku. Iman yang begitu mahal boleh gugur di dalam godaan satu malam atau satu hari saja, sehingga banyak orang yang menggadaikan imannya karena hanya hendak mendapatkan sedikit harta benda dunia.

10. Orang Beragama yang Benar Terkucilkan

Dari Anas Ra. berkata RasuJullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Akan datang pada manusia suatu zaman saat itu orang yang berpegang teguh (sabar) di an tara mereka kepada agamanya laksana orang yang memegang bara api.” (HR. Tirmidzi).

Yang dimaksudkan di sini ialah zaman yang sangat menggugat iman sehingga siapa saja yang hendak mengamalkan ajaran agamanya dia pasti menghadapi kesulitan dan tantangan yang sangat hebat. Kalau dia tidak bersungguh-sungguh, pasti agamanya akan terlepas dari genggamannya. Ini disebabkan keadaan sekelilingnya tidak mendorong untuk menunaikan kewajiban agamanya, bahkan apa yang ada di sekelilingnya mendorong untuk berbuat kemaksiatan yang dapat meruntuhkan aqidah dan keimanan atau paling kurang menyebabkan kefasikan.

11. Menamakan Indah pada Barang-barang Maksiat

Dari Abu Malik Al-Asy’ari Ra. katanya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Sesungguhnya akan ada sebagian dari umatku yang meminum khamar dan mereka menamakannya dengan nama yang lain. (Mereka meminum) sambi! diiringi dengan alunan musik dan suara biduanita. Allah Subhanahu wa Ta’ala akan menenggelamkan mereka ke dalam bumi (dengan gempa) dan Allah Subhanahu wa Ta’ala akan mengubah mereka menjadi kera atau babi.” (HR. Ibnu Majah).

Dikota kota besar dewasa ini bertebaran tempat tempat seperti yang dimaksud Rasulullah diatas. Tempat hiburan seperti diskotik, Pub, tempat dugem yang buka sampai menjelang fajar, tidak pernah sepih dari pengunjungnya. Minuman keras, narkoba, musik , wanita penghibur, dapat ditemui ditempat itu dengan  mudah. Banyak yang mengunjungi tempat tersebut adalah umat Islam, mereka hanyut dan tenggelam dalam menikmati kesenangan dunia yang penuh kepalsuan.

12. Waktu Terasa Pendek

Dari Anas bin Malik Ra. ia berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Tidak akan terjadi qiamat sehingga waktu terasa pendek, maka setahun dirasakan seperti sebulan, sebulan dirasakan seperti seminggu, seminggu dirasakan seperti sehari, sehari dirasakan seperti satu jam serta satu jam dirasakan seperti satu kilatan api.” (sebentar saja, hanya seperti kilatan api sekejap). (HR. Tirmizi).

Keadaan seperti ini sudah umum kita rasakan, waktu terasa amat singkat. Sehari yang lamanya 24 jam rasa nya tidak cukup untuk menyelesaikan pekerjaan kita. Waktu terasa berjalan amat cepat, bumi inipun terasa semakin kecil, mobilitas manusia semakin tinggi. Rasanya baru saja kita melalui hari jumat, tiba tiba sekarang sudah masuk hari jum’at lagi.

13. Aurat Dibuka Massal, Keharaman Menjadi Mode dan Gaya

Dari Abu Hurairah Ra. ia berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Ada dua golongan yang akan menjadi penghuni Neraka, keduanya belum pemah aku lihat mereka. Pertama, golongan (penguasa) yang mempunyai cambuk bagaikan ekor sapi yang digunakan untuk memukul orang. Kedua, perempuan yang berpakaian tetapi telanjang, lenggang-lenggok waktu berjalan, mengayun-ayunkan bahu. Kepala mereka (sanggul di atas kepala mereka) bagaikan bonggol (ponok unta yang condong). Kedua golongan ini tidak akan masuk sorga dan tidak akan dapat mencium bau harumnya. Sesungguhnya bau harum sorga itu sudah tercium dari jarak perjalanan yang sangat jauh.” (HR. Muslim).

Dewasa ini kita banyak menjumpai penguasa yang bertindak sewenang wenang dan korup. Mereka memanfaatkan kekuasaan yang dimilikinya untuk memenuhi kebutuhan syahwat dan kepentingan pribadinya. Mereka tidak hirau dan peduli dengan amanah yang diberikan masyarakat padanya. Mereka mengorbankan kepentingan orang banyak untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Aurat wanita diumbar untuk tujuan komersil dan memenuhi syahwat . Wanita yang menjaga aurat dan kehormatannya dikucilkan dan dihinakan , wanita yang mengumbar aurat dihormati dan dipuja.

14. Islam yang Benar Malah Menjadi Asing

Dari Abu Hurairah Ra. Ia berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Islam mulai berkembang dalam keadaan asing. Dan ia akan kembali asing pula. Maka beruntunglah orang-orang yang asing.” (HR. Muslim).

Islam mulai tersebar di Mekkah dalam keadaan sangat asing. Sangat sedikit penganut dan pendukungnya kalau dibandingkan dengan penentangnya. Kemudian setelah itu Islam tersebar ke seluruh pelosok dunia sehingga dianut oleh dua pertiga penduduk dunia. Kemudian Islam kembali asing dan dirasa ganjil dari pandangan dunia, bahkan dari pandangan orang Islam sendiri. Sebagian dari orang Islam merasa ganjil dan aneh bila melihat orang Islam yang iltizam (komitmen) dengan Islam dan mengamalkan tuntutan Islam yang sebenamya.

15. Meniru Yahudi dan Nasrani

Dari Abu Sa’id Al-Khudri Ra. ia berkata: Bahwasanya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Kamu akan mengikuti jejak langkah umat-umat sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga jikalau mereka masuk ke lobang biawakpun kamu akan mengikuti mereka”. Sahabat bertanya: “Ya Rasulullah! Apakah Yahudi dan Nashrani yang Tuan maksudkan?” Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam menjawab, “Siapa lagi?” (kalau bukan mereka). (HR. Muslim).

Umat Islam sedikit demi sedikit akan mengikuti jejak langkah atau “cara hidup” orang-orang Yahudi dan Nashrani, hingga dalam urusan yang kecil dan yang remeh sekalipun. Contohnya, jikalau orang Yahudi dan Nashrani masuk ke lobang biawak yang kotor dan sempit sekali pun, orang Islam akan terus mengikuti mereka. Tanpa disadari banyak umat islam yang mengikuti perilaku dan tatacara orang yahudi atau nasrani, dalam berpakaian, makan,  bergaul dan berteman,  sedang mereka menyangka itu adalah perbuatan yang benar.

16. Islam Dikelilingi Musuh-musuhnya

Dari Tsauban Ra. Berkata, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Hampir tiba suatu zaman di mana bangsa-bangsa dari seluruh dunia akan datang mengerumuni kamu bagaikan orang-orang yang kelaparan mengerumuni talam hidangan mereka”. Maka salah seorang sahabat bertanya, “Apakah karena kami sedikit pada hari itu?” Rasulullah menjawab, “Bahkan kamu pada hari itu banyak sekali, tetapi kamu umpama buih di waktu banjir, dan Allah akan mencabut rasa gentar terhadap kamu dari hati musuh-musuh kamu, dan Allah akan melemparkan ke dalam hati kamu penyakit ‘wahan’”. Seorang sahabat bertanya: “Apakah ‘wahan’ itu, hai Rasulullah?”. Rasulullah menjawab: “Cinta dunia dan takut mati”. (HR. Abu Daud).

Dewasa ini negara yang mayoritas penduduknya Muslim terus diguncang prahara dan kehancuran, seperti Afghanistan, Irak, Libya, Mesir , Suria, Tunisia, dan bangsa bangsa besar  didunia seperti Amerika, negara Eropa, berebut untuk mengambil kekayaan bumi mereka. Mudah mudahan ini tidak terjadi dengan Indonesia yang mayoritas penduduknya juga beragama Islam.

17. Melimpahnya Harta Benda dan Luasnya Perniagaan Serta Banyak Media Massa

Dari Umar bin Tsa’lab r.a. berkata bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Sebahagian dari tanda-tanda dekatnya Hari Kiamat, adalah tersebarnya (melimpahnya) harta benda dan luasnya perniagaan. Dan pena-pena akan bermunculan yang menunjukkan banyaknya bacaan dan tulisan.” (Riwayat An-Nasa’i).

Apa yang disebutkan Rasulullah diatas sudah terjadi sekarang ini, dimana perdagangan bebas antara negara dan bangsa  berkembang dengan  pesat. Hampir hampir tidak jelas lagi batas anatara negara yang satu dengan lainnya. Mobilitas manusia antara negara dan benua berjalan demikian cepat.  Media cetak dan elektonik berkembang pesat, pergerakan atau kejadian disatu tempat di bumi ini dapat segera tersebar luas keseluruh dunia dalam waktu yang amat singkat.

18. Ramai Orang Muda Menyebut Dalil Agama

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam telah bersabda: “Akan muncul di akhir zaman nanti, suatu kaum yang terdiri dari orang-orang muda yang masih mentah pikirannya (cetek faham agamanya). Mereka banyak mengucapkan perkataan Khairil Bariyah (firman Allah dan hadits Rasul), tetapi iman mereka masih lemah. Pada hakikatnya mereka telah keluar dari agamanya seperti anak panah yang lepas dari busurnya. Di mana saja kamu dapat menemuinya, maka hapuskanlah mereka itu, siapa yang dapat menghapus mereka, kelak akan mendapat pahala di hari kiamat.” (Riwayat Bukhari dan Muslim)

Banyak ustad atau penceramah muda yang masih dangkal ilmu nya , memberikan fatwa yang akhirnya bukan menyatukan umat tapi menimbulklan perpecahan diantara umat Islam. Mereka bukan memberikan pencerahan pada umat, tapi malah menimbulkan keresahan dan kegelisahan. Banyak juga ditemui orang yang bukan Islam menggunakan hujjah hujjah dari al-Qur’an dan hadist yang mana mereka membuat komentar menurut pemahaman mereka sendiri sedangkan mereka tidak faham dengan Islam.

19. Al-Qur’an Sebagai Alat Propaganda

Ali bin Thalib r.a. berkata bahawa beliau mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Kelak akan muncul di antara umatku suatu kaum yang membaca al-Qur’an bukan seperti lazimnya kamu membaca, dan sembahyangmu jauh berbeda dengan cara mereka bersembahyang. Mereka membaca al-Qur’an dengan mengira bahawa al-Qur’an itu sebagai alat propaganda mereka, padahal al-Qur’an itu berisi peringatan yang harus mereka junjung. Bacaan mereka itu tidak melebihi kerongkongnya (tidak sampai meresap ke dalam hati). Mereka itu sebenarnya keluar dari Islam, bagaikan anak panah yang lepas dari busurnya.” (Riwayat Muslim)

Rasulullah mengingatkan bahwa diakhir zaman nanti akan dijumpai orang yang menggunakan dalil al-Qur’an untuk kepentingan pribadi, golongan , kelompok dan  propaganda politik. Mereka fasih membaca dan mengemukakkan ayat al-Qur’an namun perbuatannya menyimpang jauh dari ajaran al-Qur’an. Waspadalah dewasa ini banyakn kita jumpai orang seperti ini, penampilannya seperti ulama dan ustad  namun perbuatannya menyimpang dari ajaran Rasulullah. Mereka tidak memberikan solusi bagi masalah umat tapi malah menambah dan menimbulkan  masalah bagi umat disekitarnya.

20. Munculnya 30 Dajjal Sang Pendusta

Abu Hurairah r.a. berkata, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Qiamat tidak akan tiba sehingga muncul 30 dajjal, semua mengaku sebagai utusan Allah, harta bertambah, berlaku huru-hara dan al-Harj berleluasa.” Seorang sahabat bertanya, “Apakah harj?” Baginda bersabda, “Bunuh-membunuh.” [Musnad Ahmad, 2/457].

Abu Hurairah r.a. berkata, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Qiamat tidak akan tiba selagi belum muncul 30 dajjal, semua berbohong mengenai Allah dan RasulNya.” [Musnad Ahmad, 2/450].

Dewasa ini banyak kita temui orang orang yang mengaku sebagai nabi dan menerima wahyu seperti  Mirza Ghulam Ahmad, Sai baba, Lia Eden, Ahmad Mozadek. Dan lain lainya ditiap bangsa dipenjuru dunia ini ada orang yang seperti itu, mereka mengaku sebagai Nabi dan Rasul.

Al-Harj juga sudah terlihat hadir dimana mana, banyak terjadi pembunuhan yang dibunuh tidak mengerti kenapa ia dibunuh yang membunuh tidak tahu kenapa ia harus membunuh. Teroris, bom bunuh diri, perampokan, pembunuhan masal seperti yang terjadi ditempat umum dan sekolah di Amerika serikat. Saling serang dengan bom bunuh diri seperti yang terjadi di Irak, Pakistan, Mesir, Suriah dll.

21. Golongan Pendusta di Bidang Hadits

Dari Abu Hurairah r.a. berkata bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Kelak akan ada di antara generasi akhir dari umatku orang-orang yang meriwayatkan kepada kamu hadis yang belum pernah – juga bapa-bapa kamu – mendengarnya. Untuk itu, hindarilah mereka.” (Riwayat Muslim).

Sekarang juga banyak kita temui banyak diantara anak muda yang menyebarkan hadist palsu, lemah  dhoif yang tidak jelas sumbernya. Mereka lebih mengutamakan hadist daripada al-Qur’an, mereka menimbulkan perpecahan dan kebingungan dikalangan umat Islam.

22. Lelaki Menyerupai Wanita dan Wanita Menyerupai Lelaki

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Di antara tanda-tanda dekatnya Hari Kiamat adalah laki-laki menyerupai wanita dan wanita menyerupai laki-laki.” (Riwayat Abu Nu’aim).

Kelompok wanita berpakaian lelaki dan sebaliknya lelaki berpakaian wanita juga sudah banyak kita temui dilingkungan kita. Mereka tidak malu dan segan memakai pakaian tersebut , bahkan mereka  merasa bangga dan tersanjung dengan pakaian tersebut.

23. Orang yang Jahat lebih Banyak daripada yang Baik

Dari Aisyah r.a. berkata, aku mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Tidak akan berlaku hari qiamat sehingga anak seseorang menjadi puncak kemarahan (bagi ibu bapaknya) dan hujan akan menjadi panas (hujan akan berkurang dan cuaca akan menjadi panas) dan akan bertambah banyak orang yang tercela dan akan berkurang orang yang baik dan anak-anak menjadi berani melawan orang-orang tua dan orang yang jahat berani melawan orang-orang baik.” (Riwayat Thabrani).

Apakah kondisi seperti yang disebutkan Rasululllah pada hadist diatas sudah terjadi? Lihatlah disekeliling anda, betapa sulitnya mendidik anank dewasa ini. Pergaulan bebas dan zina sudah dianggap hal biasa. Banyak anak yang melawan orang tua atau membuat pusing orang tuanya dengan perilaku kasar, pecandu narkoba , dan lain sebagainya.

24. Penduduk Mekkah Akan Meninggalkan Kota Mekkah

Umar r.a berkata bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Kelak penduduk Mekkah akan keluar meninggalkan Mekkah; kemudian yang meninggalkan itu tidak akan kembali lagi kecuali hanya sebahagian kecil sahaja. Kemudian yang sedikit itu menjadikan kota itu penuh bangunan. Kemudian mereka keluar lagi dari kota itu dan tidak kembali selamanya.” (Riwayat Ahmad).

Apa yang dikatakan Rasulullah tentang kota Mekah ini tampaknya sekarang sudah terjadi. Pembangunan besar besaran disekitar Ka’bah telah memaksa penduduk asli disekitar Ka’bah meninggalkan tempat tinggal dan kelahran mereka. Mereka terpaksa pergi jauh dari Mekah. Sementara ditempat mereka tinggal dahulu sekarang telah dibangun Hotel, Mal, Plaza dan tempat mewah lainnya yang banyak dihuni oleh para pendatang. Ka’bah dan Mekkah kini dikelilingi gedung gedung mewah dan megah. Sementara penduduk asli Mekah terpaksa mengungsi keluar kota Mekah.

Tanda-Tanda Kiamat Kubro (Besar)

tanda-kiamat-besar
ilustrasi hujan meteor

Sedangkan tanda-tanda kiamat besar yaitu kejadian sangat besar dimana kiamat sudah sangat dekat dan mayoritasnya belum muncul, seperti munculnya Imam Mahdi, Nabi Isa, Dajjal, Ya’juj dan Ma’juj.

Dari Huzaifah bin Asid Al-Ghifari ra. berkata: Datang kepada kami Rasulullah saw dan kami pada waktu itu sedang berbincang-bincang. Lalu beliau bersabda: “Apa yang kamu perbincangkan?”. Kami menjawab: “Kami sedang berbincang tentang hari qiamat”.

Lalu Nabi saw bersabda: “Tidak akan terjadi hari qiamat sehingga kamu melihat sebelumnya sepuluh macam tanda-tandanya”. Kemudian beliau menyebutkannya: “Asap, Dajjal, binatang, terbit matahari dari tempat tenggelamnya, turunnya Isa bin Maryam alaihissalam, Ya’juj dan Ma’juj, tiga kali gempa bumi, sekali di timur, sekali di barat dan yang ketiga di Semenanjung Arab yang akhir sekali adalah api yang keluar dari arah negeri Yaman yang akan menghalau manusia kepada Padang Mahsyar mereka”. (H.R Muslim)

Mengikut pendapat Imam Ibnu Hajar al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari beliau mengatakan: “Apa yang dapat dirajihkan (pendapat yang terpilih) dari himpunan hadis-hadis Rasulullah Saw. bahawa keluarnya Dajal adalah yang mendahului segala petanda-petanda besar yang mengakibatkan perubahan besar yang berlaku dipermukaan bumi ini. Keadaan itu akan disudahi dengan kematian Nabi Isa alaihissalam (setelah belian turun dari langit). Kemudian terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya adalah permulaan tanda-tanda qiamat yang besar yang akan merusakkan sistem alam cakrawala yang mana kejadian ini akan disudahi dengan terjadinya peristiwa qiamat yang dahsyat itu. Barangkali keluarnya binatang yang disebutkan itu adalah terjadi di hari yang matahari pada waktu itu terbit dari tempat tenggelamnya”.

Banyak versi dalam hal urutan 10 tanda-tanda kiamat, namun dalam hal ini penulis merekomendasikan untuk menyimak penjelasan dari Ustadz  Zulkifli M. Ali, Lc. MA. Beliau sangat pandai mendudukkan hadits-hadits tentang tanda-tanda hari kiamat. Penjelasannya detail dan mudah dimengerti.

Berikut ini kajian mengenai 10 tanda-tanda kiamat oleh Ustadz  Zulkifli M. Ali, Lc. MA. Selamat menyaksikan.

Ini versi durasi panjangnya agar lebih jelas.

Sumber: jamil21.blogspot.co.id – islampos.com – fadhilza.com – youtube.com

23 Comments

 1. Astaghfirullah, banyak dosa yang aku perbuat. Kapan aku bisa lepas dari dosa sedangkan kiamat sudah semakin dekat. Maafkan aku yaa Allah.

 2. Apakah ini berita yang betul, lalu bagaimana kalau semua tanda-tanda kiamatnya sudah mucul, trus kapan kiamat itu terjadi?????

 3. kapan pastinya hanya ALLAH yg tau,tp Allah kasih tau kita tanda2 nya,dan tanda2 kiamat kecil sudah banyak yg terjadi,hanya sedikit saja yg belum…kita harus siap2 perbanyak amalan dan beristigfar…hari hisab akan segera tiba

 4. maaf saya orang non muslim, tolong kasih saya keyakinan bahwa kiamat itu sudah dekat.
  dan bagaimana cara sy agar bisa mendapatkan hidayah. terimakasih.

  1. Bnyak rujukan yg berasal dri hadits yg menjelaskan ttg hari kiamat, dan bnyak jga yg berasal dri Al-Qur’an, nah untuk percaya, n paham akan hal itu, ada 1 syaratnya, yaitu harus mengimani (percaya) ke 2nya. Krena akan mnjadi sia2 dijelaskan panjang lebar ttg hari kiamat, namun trnyata tidak percaya. Untuk beriman kepda 2 kitab itu, sya tdak bsa bntu, DR Zakir Naik mgkin lbih sanggup. Jika anda telah beriman kpda Al-Qur’an n hadits, silahkan hubungi sya, InsyaaAllah akan sya bantu tuk jelaskan

  2. saya sarankan Anda tonton kajian Ustadz Zulkifli Muhammad Ali, Lc, MA yg judulnya “Seminar Akhir Zaman” yg durasinya full 4 jam, disitu in syaa Allah dapat membentuk keyakinan kita bahwa kiamat itu sudah sangat sangat dekat waktunya… berikut saya kasih link youtube nya https://m.youtube.com/watch?v=F4ie3uM-GPY
   semoga Allah memberikan hidayah-Nya kepada Anda…Aamiin

   1. tolong bantu saya untuk mendapatkan referensi hadis dan alquran yang menyangkut zaman akhir dan buku-bukunya thx

  3. salah satunya kemunculan dajjal.. dajjal akan muncul setelah danau tiberias mengering.. sedangkan saat ini danau tiberias sudah mulai surut 1 km dr tmpt semulanya.. monggoh di browsing saja untuk lebih detailnya.. atau lihat di kajian islam ensiklopedi islam atau khazanah yg insya Alloh riil dan terdapat hadits yg sahih..

  4. Allahualam kpan kiamat itu akan dtang, hanya Allah subhanuwataala yg tau, sebaga hambanya, kita harus mengimaninya, dan hri kiamat itu pasti datang, kita harus mmpunyai bekal amal soleh sebanyak2nya, klak nnti kita akan dihisab segala perbuatan slama didunia, hidayah hanya milik Allah, hanya dia yg dpat mmberinya kpada orang yg dia inginkan, semoga antum mndapat hidayahNya dan dapat berhijrah amiin

  5. Semoga Allah memberimu hidayah dan keimanan. Mintalah padaNya lebih dulu. Kalau minta sama mahlukNya mungkin percuma.

  6. Bacalah al-quran
   Kamu tidak perlu takut
   Al-quran menyucikan kitab-kitab sebelumnya seperti injil,Taurat, zabur
   Saran saya
   Sekian

 5. saya mendengar tentang tanda-tanda hari kiamat. saya ingin tahu lebih jauh lagi.
  terimakasih artikelnya sangat membantu sekali.

 6. Thomas wenty, saudara orang mana? Silahkan simpan no. Wa saya, saya akan bantu jelaskan sebaik dan sebenar mungkin, 083865757546 …,

 7. Allahualam, ,
  tak ada yg tau tentang hari kiamat selain Allah. tp, Rassulullah telah meriwayatkan tanda2 datangnya kiamat.
  bahkan beliau menjelaskan secara rinci seolah bisa melihat masa depan.
  kalau bukan karena mu’zizat dari Allah SWT, bagaimana bisa Nabi Muhamad SAW yg hidup ribuan tahun lalu bisa melihat apa yg akan terjadi skrg?
  dan bagaimana anda2 dapat menjelaskan?
  ada banyak agama sebelum islam tp Muhamad adalah penyempurna segala agama.
  maka wajib untuk kita mengimani ajaran yg sempurna itu.
  tp bagi anda yg angkuh tidak percaya dengan islam.
  sesuai surat al-kafirun “Bagimu agamamu, bagiku agamaku”

 8. *Akhir Zaman*
  *Ustadz Zulkifli Ali, Lc*
  *Jumaat, 6 Muharram 1438 H – 7 Oktober 2016*

  Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wata’ala,
  Kita melihat dan menyaksikan sendiri keadaan umat manusia di dunia ini semakin kacau bilau dan semakin tidak menentu. Di Syiria berlaku persengketaan antara Amerika dengan Rusia saat ini, apa yang terjadi dengan keadaan Turki, Yaman, Irak, Qurashan, dst. Bagaimana keadaan Sudan dan Mesir, bagaimana dengan peta Timur Tengah.

  Di negeri kita sendiri akhir-akhir ini, kita semakin merasakan makin huru hara dan semakin panas keadaannya. Apa sebenarnya yang sedang berlaku ?

  Berikut disampaikan kupasan perbahasan agar anda bisa manfaat bersama. Para ulama-ulama besar di Timur Tengah, ulama-ulama dunia yang meyakini bahwa Kita semua sedang berada di Akhir Zaman. Kita bukan berbicara tentang Kiamat, melainkan kita berbicara tentang Akhir Zaman.

  Dalam Hadits Shahih Imam Muslim, dari Umar bin Khathab, rodhiyallahu ‘anhu, Malaikat Jibril menjelma menjadi seorang laki-laki yang sangat rupawan bertanya kepada Nabi Muhammad shollallahu ‘alaiahi asallam di hadapan para sahabat tentang : _Bilakah Kiamat akan terjadi ?_
  Kemudian Nabi Muhammad saw menjawab : _“Engkau lebih tahu dari pada aku, aku tidak tahu bila Kiamat akan terjadi”._

  Namun ketika Nabi Saw ditanya tentang apa ciri-ciri dan tanda-tanda nya, barulah Nabi Saw menjawab (bersabda) :
  _Apabila engkau kelak menemukan satu zaman, orang yang hidup pada zaman itu dahulunya berkaki ayam, tidak pakai alas kaki ( miskin, melarat, terlalu fakir), mereka penggembala ternak, tiba-tiba menjadi kaya-raya dan berkuasa, lalu mereka berlumba-lumba membangun bangunan-bangunan yang tinggi. Jika keadaan itu engkau temukan, maka jarak antara engkau dengan Kiamat sudah sangat dekat._

  Periwayatan lain dalam Hadits shahih yang diriwayatakan oleh Imam Ahmad, dari Abu Hurairah rodhiyallahi ‘anhu bertanya kepada Rasulullah shollallahu ‘alaihi wasallam : _“Ya Rasulullah, siapakah yang engkau maksud orang miskin, berkaki ayam, penggembala ternak lalu tiba-tiba menjadi kaya-raya dan berkuasa erlumba-lumba membangun bangunan-bangunan yang tingg ?”._ Rasulullah saw menjawab singkat : _Mereka bangsa Arab._

  Mari kita lihat hadits tersebut dengan fakta disekeliling kita. Dahulu sebelum minyak ditemukan, nama negara Arab seluruhnya masih dikenali sebagai *Jazirah Arab*, negeri yang tandus, kering kontang, penduduknya miskin. Tiba-tiba dalam waktu singkat, ketika saat minyak bumi ditemukan, mereka menjadi Negara Petro Dollar, dan akhirnya mendirikan Negara sendiri-sendiri menjadi 7 buah negara iaitu Arab Saudi, Kuwait, Qatar, Bahrain, Uni Emirat Arab (UEA), Oman dan Yaman.

  Kita boleh lihat, masing-masing negara tersebut apa yang mereka sudah buat :
  Arab Saudi : Di sekitar Mekkah (Masjidil Haram), dibangunkan bangunan besar-besar dan tinggi-tinggi, bahkan lebih tinggi dari bukit-buikit yang ada di sekitarnya. Lihat di Madinah, di sekitar Masjid Nabawi, masjid Nabawi tenggelam dikelilingi oleh bangunan Hotel-hotel mewah dan megah-megah yang besar-besar dan tinggi-tinggi. Di Riyadh, ibukota Arab Saudi, saat Putera Salman diangkat menjadi Gabenor ketika itu, Riyadh langsung ditukar menjadi kota Metropolitan yang mewah dan canggih, ala Eropa.

  Lihat Jeddah, pusat perdagangan Timur-Tengah, siapa yang tidak kenal dengan kemajuan pembangunan Jeddah hari ini?. Padang-Pasir ditukar menjadi “kota impian”.

  Kuwait (Negara tetangga Arab Saudi) : Di Ibu-Kota Kuwait, masya Allah, orang yang berada di sana tidak menyangka (merasa) bahawa mereka sedang berada di negeri Arab. Apalagi di Abu Dhabi, orang mengatakan belum sah orang masuk ke negeri Arab kalau belum masuk ke kota Abu Dhabi, yang dengan kemajuan dan kehebatan pembangunan gedung-gedung tinggi, pencakar langit di sana.

  Silakan lihat Dubai, siapa yang tidak kenal Dubai, satu kota yang saat ini sangat indah dan terkenal di jantung Jazirah Arab. Orang mengatakan bahwa Dubai adalah “Syurga Dunia”. Di Dubai sekarang ini ada bangunan pencakar langit yang paling tinggi, nombor satu di dunia, namanya Buruj Khalifah tingginya : 828 meter. Apakah persaingan dalam binaan bangunan yang tinggi itu sudah berakhir? *BahkanTidak.*

  Tahun ini, masuk tahun ke-6 di tepi Laut Merah, dekat Jeddah sedang dibangun bangunan yang tingginya akan mengalahkan bangunan tertinggi di dunia (di Dubai), dibangunkan oleh orang terkaya nombor 5 di dunia, namanya Putera Al Walid bin Thalal. Pembangunan bangunan tersebut diajangkakan akan selesai tahun 2018. Menghabiskan wang beribu billion dollar. Ketinggian bangunan tersebut adalah 1200 meter (1,2 Km).

  Mari kita kembali mengingat Hadits tersebut yang berbunyi : _Miskin, berkaki ayam, penggembala ternak, tiba-tiba menjadi kaya raya dan berbangga-bangga membangun bangunan yang tinggi-tinggi. Jika itu engkau temukan, demikian sabda Rasulullah saw. maka jarak masa antara engkau dengan Kiamat sudah sangat dekat._

  Dapatkah kita meyakini bahwa kita kini benar-benar sudah berada di zaman yang dimaksudkan oleh Rasulullah shollallahu ‘alaihi wasallam ?.

  Selanjutnya Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dinyatkan Shahih oleh Syaikh Ahmad Syakir, Rasulullah shollallahu ‘alaihi wasallam bersabda : _Umatku akan menjalani lima masa atau fasa sejarah yaitu :_

  *1. Masa Ahdunnubuwwah*, mulai nabi Muhammad diutus sebagai Nabi dan Rasul. Fasa, dimana Nabi Muhammad saw langsung memimpin umatnya dan fasa ini berakhir dengan wafatnya beliau Nabi Muhammad saw.

  *2. Masa Khulafaurrasyidin Al Mahdiyyin, (Khilafah Rasyidah atau Rashyidin)* lamanya tiga puluh tahun (30 th). Ketika Khalifah Ali bin Abi Thalib wafat, masa Khulafaurrasyidin tepat 29 tahun 6 bulan. Enam bulan (6 bulan) kemudian tampuk pemerintahan di pegang oleh Hasan bin Ali bin Abi Thalib rodhiyalahu’anmma, untuk menyatukan umat kaum muslimin, Hasan bin Ali menyerahkan tampuk pemerintahan kepada Mu’awiyah bin Abi Sofyan yang ada di negeri Syam (Syiria sekarang).

  *3. Masa Mulkan ‘Adzdzon (Kerajaan yang menggigit),* iaitu para Khalifah menggunakan sistem Kerajaan, di mana bila Kahlifah meninggal dunia maka yang menggantikannya adalah ahli warisnya. Fasa ini paling lama, yaitu 1127 tahun (Seribu seratus dua puluh tujuh tahun). Berakhir pada tanggal 3 Mac 1924 Masehi, dengan tumbangnya Khilafah Islamiyah di Turki. Fasa ini sudah berakhir.

  *4. Masa Mulkan Jabariyan (Fasa Kegelapan).* Fasa kediktatoran. Pada masa ini Islam benar-benar lemah, tidak ada Khilafah di muka bumi. Umat islam ramai ibarat buih dilautan tetapi menjadi rebutan orang-orang kafir yang mudah dikeronyok. Fasa ini pasti berakhir. Pada fasa ini umat Islam banyak yang murtad, keluar dari Islam, keadaan di muka bumi benar-benar kacau, sekacau-kacaunya. Pada akhirnya nanti akan muncul 3 Tanda-Besar Kiamat.

  *5. Masa Kembali kepada Masa Khulafaurrasyidin berkonsepkan sistem kenabian (Khilafah Rasyiidah minhajinnubuwwah). Fasa Khilafah tersebut adalah fasa terakhir di mana Allah shubhanahu wata’ala menjanjikan dalam AlQur’an Surat An Nuur ayat 55 bahwa dunia akan dipimpin kembali oleh Khilafah Islamiyah.

  Lihat Surat An Nuur ayat 55 Allah subhanahau wata’ala berfirman :

  سُوۡرَةُ النُّور

  وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمۡ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ لَيَسۡتَخۡلِفَنَّهُمۡ فِى ٱلۡأَرۡضِ ڪَمَا ٱسۡتَخۡلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِهِمۡ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمۡ دِينَہُمُ ٱلَّذِى ٱرۡتَضَىٰ لَهُمۡ وَلَيُبَدِّلَنَّہُم مِّنۢ بَعۡدِ خَوۡفِهِمۡ أَمۡنً۬ا‌ۚ يَعۡبُدُونَنِى لَا يُشۡرِكُونَ بِى شَيۡـًٔ۬ا‌ۚ وَمَن ڪَفَرَ بَعۡدَ ذَٲلِكَ فَأُوْلَـٰٓٮِٕكَ هُمُ ٱلۡفَـٰسِقُونَ (٥٥)

  _Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh- sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentausa. mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan Aku. dan barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik._

  Dari saat sejak Masa pertama (Masa Abdunnubuwwah) sampai Masa ke-lima (selesai), maknanya, bahwa kelak umat Islam tidak seorang pun tersisa di muka bumi ini lagi. Iaitu akhir masa (ke lima) dalam penutupannya akan terjadi Tanda-Besar Kiamat yang ke-tujuh, yang menyebabkan matinya umat Islam seluruh muka bumi serentak karena hembusan angin lembut berbau Misk (Minyak Kesturi) yang bertiup dari Timur (menurut Rasul: Dari Yaman), seluruh umat islam yang beriman di muka bumi ini walaupun imannya hanya sehujung kuku akan wafat serentak. Walaupun ia berada di lembah, di gunung, di dalam gua, di pulau, dimana saja ada orang yang beriman kepada Allah swt, maka angin (Misk) akan sampai kepadanya. Maka seluruh permukaan bumi, umat Nabi saw akan meninggal serentak. Itulah Tanda Besar Kiamat yang ke-tujuh.

  Dalam Hadits shaih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Haditsnya dho’if, Rasulullah shollallahu ‘alaihi wasallam bersabda : _“Jarak masa antara aku ketika aku di utus dengan wafat umatku serentak mati di muka bumi, masa yang disediakan oleh Allah subhanahu wata’ala untuk umatku adalah umur umat Yahudi dikurangi dengan umur umat Nasrani”._

  (Hadits Dho’if tidak boleh dipakai sebagai Hujjah, sebagaimana juga tidak boleh dijadikan landasan Aqidah, tetapi Hadits Dho’if statusnya masih sebagai Hadits- Ahad. Turutan dalam Hadits-Ahad adalah : *Shahih – Hasan – Dho’if,* tetapi masih perkataan Nabi saw. tidak boleh membuangnya, tidak boleh menghinakannya, maka terimalah sekadar maklumat yang diketahui, tetapi jangan dijadikan sebagai sandaran pegangan Aqidah).

  Dan ternyata dalam sejarah umur umat Yahudi 2000 tahun dan umur umat Nasrani 600 tahun. Maka bila umur orang Yahudi dikurangi umur orang Nasrani maka hasilnya : (2000 – 600 = 1400), jadi umat Islam (Umat Nabi Muhammad saw) adalah 1400 tahun. Padahal sekarang (tahun Hijriyah) adalah tahun 1438 Hijriyah.

  Periwayatan lain masih Hadits dari Abu Dawud, Rasulullah shollallahu ‘alaihi wasallam bersabda : _“Umur umatku di sisi Allah adalah satu hari.”_

  Bagaimana mengira “Satu hari” di Akhirat dengan “Satu hari” di dunia? Seluruh ulama sepakat bahwa Satu hari di sisi Allah sama dengan seribu tahun menurut perhitungan di dunia.

  Lihat Surat As Sajdah ayat 5 :

  سُوۡرَةُ السَّجدَة

  يُدَبِّرُ ٱلۡأَمۡرَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلۡأَرۡضِ ثُمَّ يَعۡرُجُ إِلَيۡهِ فِى يَوۡمٍ۬ كَانَ مِقۡدَارُهُ ۥۤ أَلۡفَ سَنَةٍ۬ مِّمَّا تَعُدُّونَ (٥)

  _Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun menurut perhitunganmu._

  Sementara itu sebagaimana disebutkan dalam Hadits di atas iaitu Hadits riwayat Imam Abu Daud, bahwa Rasulullah shollallahu ‘alaihi wasallam bersabda : _“Umatku nanti adalah satu hari, lalu Allah menambahkan umur umatku itu dengan setengah hari lagi. Semoga umatku tidak menjadi lemah karena tambahan umur dari Allah itu”._

  Bila ditambah setengahnya berarti ditambah 500 tahun. Kemudian banyak para ulama dari Ahlusunnah wal Jamaah yang ber-Ijtihad, sementara mereka adalah Pakar hadits, pakar sejarah, pakar Ilmu Fiqh. Bahkan dari mereka ada yang berani menyebutkan tahun untuk berakhirnya umat Islam. Ada yang mengatakan bahwa masa berakhirnya umat Islam adalah tahun 1476 Hijriyah, ada yang mengatakan tahun 1477H dan ada yang mengatakan tahun 1438H bahkan ada yang mengatakan tahun 1482 H umat Islam akan habis di muka bumi. Syaikh Ibnu Rajab Al Hanbali mengambil jalan yang selamat dengan mengatakan antara 1400 H sampai 1500 H umat Islam akan habis di muka bumi.

  Mari kita kira sebagai contoh, Kita ambil saja secara penuh tahun 1500 Hijriyah. Sekarang sudah tahun 1439 Hijriyah, Tahun Hijriyah dihitung sejak Nabi Saw ber-hijrah dari Mekkah ke Madinah, iaitu 13 tahun beliau berdakwah di Mekkah lalu hijrah ke Madinah selama di Madinah 10 tahun beliau wafat. Tahun Hijriyah dihitung sejak beliau pindah (Hijrah) ke Madinah.

  Padahal menghitung umur umat Nabi Saw bukan sejak beliau Hijrah, tetapi sejak beliau diutus menjadi Nabi dan Rasul. Makananya ada lagi 13 tahun yang belum dimaksukkan ke dalam pengiraan tersebut. Maka kita tambahkan 13 tahun iaitu 1439 ditambah 13 tahun menjadi Tahun 1452 Hijriyah. Seandainya kita ambil penuh (Tahun 1500 Hijriyah), maka masa yang tersisa bagi umat Islam di muka bumi adalah tinggal 47 tahun lagi.

  Seandainya Ijtihad para ulama tersebut di atas benar, maka terasa semakin dekat. Maknanya betapa semakin sedikit waktu yang tersisa di hadapan kita untuk hidup, sebelum Kiamat. Maka Judul perbahasan kita “Akhir Zaman” adalah untuk kita umat Islam.

  Kita sekarang berada pada Masa ke-4 (Masa Mulkan Jabariyan) yang kini sedang menuju ke Masa ke-5 yaitu Masa Khilafah Rasyidah.

  Menurut Laporan *CIA (Badan Inteligen Amerika Syarikat) di Sk New York Times* , sebuah pernyataan yang unik, tegas dan berani, laporan CIA itu mengatakan :
  1. Masa depan dunia nanti akan jatuh ke pangkuan Islam.
  2. Masa depan dunia akan dipimpin kembali oleh Khilafah Islamiyah.
  3. Demokrasi akan dibuang, komponen yang lain akan menjadi sampah dan yang akan menguasai dunia di masa depan adalah Khilafah Islamiyah.

  Bahkan Laporan CIA berani menyebutkan angka tahun, yaitu Tahun 2020 masihi Khilafah Islamiyah akan kembali menggenggam dunia.

  Semntara itu KGB (Inteligen Rusia), juga dalam laporan berita New York Times, memberikan pernyataan sedikit berbeza, tetapi membawa maksud yang sama, yaitu KGB Rusia menyatakan : _Masa-masa keemasan dan jayanya Khilafah Islam akan mulai Tahun 2025 Masehi._ Bermakna, Amerika dan Rusia sudah berkutik, bahawa masa depan dunia ada di tangan Islam. Betapa dekatnya masa kita. Bila dilihat dari segi waktu, ertinya sudah sangat dekat. Bila dilihat dari janji yang ke-5 juga sudah sangat dekat. Tetapi kita umat Islam tidak diperintahkan untuk meng-Imani CIA atau KGB, mereka orang-orang kafir. Pernyataan mereka hanya layak untuk diketahui infonya sahaja dan tidak layak untuk di-imani.

  Tetapi yang kita Imami adalah AlQur’an, Surat An Nuur ayat 55 sebagaimana tersebut di atas, yang menyebutkan bahwa pada akhirnya dunia akan dikuasai dan dipimpin oleh Khilafah Islamiyah. Ayatnya jelas dalam AlQur’an.
  Kita umat Islam sekarang sedang pada Masa ke-4, (Mulkan Jabariyan), menandakan bahwa kita memang sudah di hujung zaman.

  Dalam Hadits shahih Nabi Muhammad shollallahu ‘alaihi wasallam bersabda : *“Tidak akan terjadi Kiamat sampai sepuluh Tanda-Besar Kiamat muncul terlebih dahulu. Sepuluh Tanda Besar itu bila sudah muncul satu, maka yang kedua muncul dengan cepat”_

  Dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Thirmidzy dan Imam Ahmad, Hadits Shaih menurut Sarah Imam Bukhari, Rasulullah shollallahu ‘alaihi wasallam bersabda : *“Sepuluh Tanda Besar itu seperti sepuluh butir manik, ditengahnya ada lubang yang dimasukkan tali, antara manik yang satu dengan yang lain dihubungkan dengan tali itu bagaikan untaian butiran tasbih.

  Di bagian bawahnya di ikat dengan simpul maka butiran itu tertahan (tidak jatuh). Ketika simpul itu dipotong, maka meluncur butiran pertama, lalu kedua, ketiga dan seterusnya lebih cepat. Apabila Tanda-Besar pertama Kiamat terjadi, maka Tanda Besar kedua akan segera menyusul, yang ketiga, keempat dan seterusnya. Dengan cepat. Sepuluh Tanda Besar Kiamat itu akan muncul kalau simpulnya dipotong. Pemotongnya adalah meteor.
  Mana yang sepuluh itu ? Tujuh di antaranya, kita umat Nabi Muhammad saw akan menyaksikan. Iaitu pada Masa ke-4 (Masa Mulkan Jabariyan) iaitu :

  1. Mnculnya Dukhan (Asap gelap tebal lagi panas).
  2. Muncul Dajjal,
  3. Nabi ‘Isa ‘alaihissalam turun dan Dajjal dibunuh oleh Isa ‘alaihissalam.
  4. Lepasnya Ya’juj wa Ma’juj, yaitu lepasnya bangsa yang terkutuk yang dikurung oleh Dzulkarnain, sebagaimana Allah swt firmankan dalam Surat Al Kahfi.

  Ya’juj wa Ma’juj lepas, Allah subhanahu wata’ala yang membunuh mereka, Allah yang menghancurkan mereka.

  5. Matahari terbit dari barat. Betul-betul matahari yang secara fizik menerangi bumi, jangan di membuat andaian lain, contohnya Islam bangkit dari Eropa dst (matahari akan dipanggil allah dari laut kerana banyak muka bumi ditenggalami air). Matahari terbit dari sebelah barat hanya sekali (terbit melalui laut dahulu), kira-kira setengah hari saja setelah itu setelah itu kembali ke barat dan tergelincir dan tenggelam seperti biasa. Esok harinya ketika Dhuha terbit dari Timur seperti biasa.

  6. Di waktu Dhuha-nya (Esok harinya) terjadi Tanda Besar Kiamat ke-enam, Dan itu disebutkan dalam Surat An Naml yaitu keluar binatang raksasa dari dalam perut bumi, selama tiga kali di tempat yang berbeda dan waktu berbeza.

  Lihat Surat An Naml ayat 82 :
  سُوۡرَةُ النَّمل

  ۞ وَإِذَا وَقَعَ ٱلۡقَوۡلُ عَلَيۡہِمۡ أَخۡرَجۡنَا لَهُمۡ دَآبَّةً۬ مِّنَ ٱلۡأَرۡضِ تُكَلِّمُهُمۡ أَنَّ ٱلنَّاسَ كَانُواْ بِـَٔايَـٰتِنَا لَا يُوقِنُونَ (٨٢)

  _Dan apabila Perkataan telah jatuh atas mereka, Kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka, bahwa Sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat Kami._

  Kali yang ketiga, muncul dari kulit bumi muncul di kota Mekkah, binatang itu dapat berbicara dengan manusia, kakinya banyak, binatang itu membawa Tongkat Nabi Musa ‘alaihissalam dan Cincin Nabi Sulaiman, ‘alaihissalam, memberi tanda kepada manusia yang berhasil ditemuinya. Binatang itu disebutkan oleh Allah swt, dengan nama Daabbatul Ardhi (Daabbah). (binatang dapat mengecam muka orang mukmin dan kafir, tiada lagi istilah munafik kerana semua munafik adalah kafir pada ketika itu). Terakhir binatang itu kembali tenggelam ke dalam bumi dan setelah terjadi Tanda-Tanda Beasar Kiamat, iaitu berupa angin lembut kematian, dari Yaman yang berbau Misk (kesturi), seluruh orang beriman serentak meninggal.

  Itulah Tanda-Tanda Besar Kiamat yang tujuh akan kita saksikan, lalu Tanda-Tanda yang tiga lagi siapa yang menyaksikan ? Mereka adalah manusia yang hidup setelah itu, iaitu orang-orang kafir saja yang tidak mengenal Allah sama sekali. Iaitu seburuk-buruk manusia yang tinggal di muka bumi adalah yang langsung kelak menyaksikan terjadinya Kiamat Besar. Sementara kita kaum muslimin tidak akan menyaksikan Kiamat besar. Alhamdulillah.

  Tetapi orang yang tidak mampu menyelamatkan Iman-nya ketika Dajjal keluar, maka ia mungkin akan bertemu dengan tanda Besat Kiamat yang ke-8, 9 dan 10. Kita tidak usah tahu Tanda-Besar Kiamat tersebut, karena tidak akan menemui, untuk apa diberitahu.

  Tanda Besar Kiamat ke-8 adalah : Tenggelamnya bumi daratan di sebelah timur (Australia, New Zealand, Indonesia dan seluruhnya Asia Tengah.) seluruhnya tenggelam ke dalam laut.

  Tanda Besar Kiamat ke-9 : Tenggelamnya bumi sebelah barat, benua Amerika, Suriname, Brasil dan seluruh Eropa, bumi sebelah barat seluruhnya tenggelam ke dalam bumi. Yang tersisa hanya satu daratan di Timur Tengah yang hari ini peta-nya sudah terpecah-pecah menjadi negara-negara kecil sebagaimana disebutkan di atas. Dulunya hanya ada dua nama : Jazirah Arab dan Syam.

  Tanda Besar Kiamat ke-10 : Di negeri Yaman, dari dalam perut buminya akan muncul Api-raksasa sebesar dan setinggi gunung. Apinya sangat panas, menyambar-yambar setiap penduduk yang ada di Jazirah Arab dan penduduk lari ketakutan.

  Dan tempat itu merupakan satu kawasan yang panas. Setelah diselidiki oleh para ahli pakar bumi, ternyata tedapat banyak lubang yang tembus ke dalam pusat bumi, muat seandainya dimasukkan seekor lembu. Tetapi pandangan dari atas yang boleh dilihat adalah gelombang api yang sangat panas. Tidak ada seorang ahli pakar kajian bumi pun yang mampu mengira secara tepat berapa tenaga yang terkandung di lubang api negeri Yaman itu. Seolah-olah itu merupakan pemberitahuan dari Allah subhanahu wata’ala merupakan pemanasan Tanda-Besar Kiamat yang ke-10 sudah dilakukan sampai sekarang.

  Dari sepuluh Tanda-Besar Kiamat, yang paling mengerikan adalah Dajjal. Yang lainya hanya sebatas fizikal, misalnya Dukhan, tetapi Dajjal lebih dari itu. Boleh menyebabkan seseorang masuk neraka Jahannam selamanya. Maka sabda Rasulullah shollallahu ‘alaihi wasallam sebagai pesan kepada kaum muslimin :
  _“Sejak Adam diciptakan sampai Kiamat nanti terjadi, tidak ada fitnah yang lebih berat dan dahsyat, melebihi fitnah Dajjal”._

  Ketika Dajjal muncul kelak, seluruh dukun di muka bumi, paranormal, para ahli ilmu magic, tukang-tukang sihir semua sujud menyembah Dajjal. Para pembesar dan tokoh dunia akan memper-Tuhan-kan Dajjal. Dajjal akan masuk ke kota-kota seluruh bumi, kecuali Mekkah dan Madinah. Dajjal memiliki kekuatan sihir yang menyebabkan banyak manusia sujud kepadanya dan menguap Iman mereka.

  Gelaran Dajjal adalah Al Masih (Sang Penghilang, Penghapus), bila berjumpa dengan manusia, maka manusia itu akan terhapus imannya. Maka Nabi saw mengharamkan untuk berjumpa dengan Dajjal. _“Jangan pernah kamu berjumpa dengan Dajjal jika Dajjal sampai ke kotamu”._

  Ada 6 perintah Nabi Saw bila Dajjal muncul, agar orang selamat.
  Salah satunya adalah : Larilah ke Mekkah atau Madinah. Karena dua kota inilah dimana Dajjal tidak mampu masuk ke dalamnya, tidak pula balatentaranya, tidak pula kemampuan sihirnya.
  Kedua : Kalau Dajjal sampai ke kota-kota kamu, jangan pernah kamu keluar dari rumahmu, masuklah seluruh anggota keluarga untuk masuk ke dalam rumahmu, ikatlah tangan dan kaki mereka, tambatkan tali pengikat itu di tiang-tiang rumah, kunci pintu rumah dan jendela kamu rapat-rapat, dan bacakan Surat Al Kahfi, sampai engkau dengar bahwa Dajjal tidak ada di kota kamu. Sekiranya terserempak dengan dajjal di perjalanan, bacalah surah kahfi.

  Majoriti penduduk dunia kelak akan sujud kepada Dajjal, mereka kafir kepada Allah subhanahu wata’ala, mereka beriman kepada Dajjal, dan menuhankan Dajjal. Saat mereka sudah kafir kepada Allah dan menuhankan Dajjal, sampai matinya orang-orang itu tidak beriman kepada Allah subhanahu wata’ala, walaupun Dajjal sudah pergi meninggalkan kotanya’

  Siapa yang beriman kepada Dajjal, maka ia tidak akan boleh lagi beriman kepada Allah subhanahu wata’ala.

  Dalil yang dikemukakan diatas lebih lengkap lagi ada dalam Kitab Ensiklopedi Akhir Zaman yang di tulis oleh Syaikh Dr. Muhammad Ahmad Al Mubayyadh.

  Rasulullah shollallahu ‘alaihi wasallam berasabda dalam Hadits Shahih : _“Akan ada seorang laki-laki saat ia sangat yakin diri dengan imannya, tidak bimbang imannya akan berubah, ia justeru sengaja berjumpa dengan Dajjal. Ketika matanya menatap Dajjal, dan Dajjal melihat kepadanya (saling memandang), saat itu juga ia kafir kepada Allah dan langsung beriman kepada Dajjal. Sujud kepada Dajjal. Meskipun Dajjal sudah pergi dari kotanya, maka ia tetap kafir sampai mati”._

  Maka Rasulullah shollallahu ‘alaihi wasallam bersabda : _“Haram menemui Dajjal”._
  Rasulullah saw memerintahkan kepada kita agar menghafal Surat Al Kahfi sepuluh ayat pertama atau sepuluh ayat terakhir. Siapa yang hafal ayat tersebut, ketika Dajjal muncul, lalu ia membaca ayat tersebut, maka Dajjal tidak akan mampu menemuinya, tidak dapat melihatnya dan sihirnya tidak akan tembus kepada orang itu. Maka kita wajib menghafal Surat Al Kahfi. Sekiranta terlihat maka jika _kantoi_ dengan dajjal, dia akan tawarkan syurga dan neraka, nabi pesan pilih nerakanya dajjal kerana ia adalah syurga bagi orang mukmin. Orang mukmin akan mati syahid kerana bakaran api dajjal.

  Juga disunnahkan ketika sholat lima waktu (Sholat Fardhu) pada Tasyahud Akhir sebelum salam membaca do’a perlindungan darfi Fitnah Dajjal : *Allahumma inni a’udzubika min ‘adzabil qobri, wamin ‘adzabinnaar, wamin fitnatil mahya wal mamati, wamin fitnatil Masihi Dajjal.*

  Wujudnya Dajjal manusia dari keturunan Adam ‘alaihissalam, bukan merupakan raksasa besar sebagaimana diceritakan para ustadz yang tidak bertanggungjawab. Padahal Rasulullah shollallahu ‘alaihi wasallam dalam Hadits Shahih dan Mutawatir bersabda (Menjelaskan) tentang ciri Dajjal :

  _Dajjal itu seperti kamu, bahkan lebih pendek dari kamu, tubuhnya gagah penuh berotot, bahu kiri dan kanannya saling berjauhan, dadanya lebar dan padat dengan daging, tubuhnya agak membulat penuh dengan daging, rambutnya kerinting lebat, kulitnya putih pucat dan bercak-bercak merah, kedua-matanya seperti mau lepas dari kelopaknya. Mata sebelah kanan ditutupi oleh daging yang menjuntai ke bawah, sampai menutupi matanya, dan hujung daging itu bergelantungan seperti jambul ayam.

  _Lehernya sedikit lebih panjang daripada leher kalian. Bahunya miring. Bila berjalan jari telunjuk kakinya saling bertemu (mendekat) dan kedua mata kakinya saling menjauh. Dia (Dajjal) punya kemampuan yang tidak satu pun makhluk di bumi ini memilikinta. Di saat ia menunjuk ke langit yang tidak berawan, maka langit menjadi berawan, lalu hujanpun turun. Negeri yang mati, tanahnya tandus, gersang, kerontang langsung tumbuh tanaman yang menghijau, haiwan ternakan yang kurus kembali menjadi gemuk dan bahkan ada kelihatan hidup wujud fizikal. Apabila ia menunjuk ke kubur-kuburan yang ada, manusia yang lemah iman akan tertipu dengan sihirnya Dajjal. Di atas kubur itu akan terlihat orang-orang yang dikubur bangkit, hidup kembali seperti belum pernah mati, sihat wal ‘afiat. Padahal yang bangkit dari kubur itu adalah jin-jin dan setan-setan yang sudah sepakat membantu Dajjal dalam rangka memperbanyak penghuni Neraka.

  Jadi jin dan setan membantu memperbanyakkan calon penghuni neraka pada fasa ke-4 (Mulkan Jabarian). Di sinilah muncul Dajjal. Berita tersebut berdasarkan Hadits yang Shahih, Hadits-nya kuat bahkan kaum muslimin, para ulama menyepakati Hadits ini sampai ketingkat Mutawatir bahwa Dajjal akan muncul

  Ada tiga tanda bahwa Dajjal akan muncul :
  1. Mata Air Sughar sudah kering.
  2. Air danau Tiberias menyusut dan airnya tersisa sedikit,
  3. Kebun kurma Baisan sudah tidak berbuah.

  Mata-air Sughar berdekatan dengan danau Tiberias, di Israel saat ini, iaitu tanah paling indah dan subur yang di jajah (dirampas) oleh Yahudi-Israel, yang mereka sebut dengan Tanah Air Israel. Di situlah danau Tiberias. Danau itu sepanjang bumi wujud tidak pernah susut airnya. Dan mereka (Yahudi-Israel) membuat pemukiman yang sangat indah, dan tempat yang paling indah adalah di sekitar danau Tiberias. Tetapi sejak tahun 2003 – 2013 danau Tiberias (dalam 10 tahun) dunia menyaksikan dan pemerintah Israel panik sekali, sampai diumumkan di TV mereka (ada juga di Youtube) di mana pemerintah Israel mengumumkan ketakutan bangsa Yahudi Israel sampai hari ini. Sebab satu-satunya sumber air mereka telah menyusut dari kedalaman 40 meter susut sampai 16 meter.

  Akhir tahun 2015 bagian dasar yang paling menonjol dari danau Tiberias sudah mulai terlihat seperti pulau kecil. Dua minggu lalu (pada tahun tersebut), telah mencapai garis merah dan sekarang masuk ke garis hitam. Sehingga Pemerintah Israel memutuskan keputusan dan alternatif sumber air lain satu-satunya untuk kehidupan adalah menyuling air laut.

  Dalam Hadits, Rasulullah shollallahu ‘alaihi wasallam bersabda : _“Apabila danau Tiberias sudah menyusut dan meninggalkan air sedikit, maka Dajjal lepas”._

  Itulah yang menjadikan para ulama termasuk Syaikh Bin Baz ketika beliau masih hidup, disampaikan berita-berita itu, beliau menangis sehingga basah jubah bagian dadanya, dan berkata : _“Ini adalah zaman Dajjal akan keluar. Demi Allah tidak ada di antara kita yang sanggup mempertahankan Iman jika ia bertemu dengan Dajjal”. Dan Nabi Saw melarang kita untuk berjumpa dengan Dajjal, kalau ia datang ke kota kita. Dan Dajjal akan datang di kala manusia sedang kelaparan dan putus asa._

  Mata-air Sughar saat ini sudah tidak ada airnya sama sekali. Kebun-Kurma Baisan terletak di perbatasan Yordania dan Palestina, enam tahun lalu kebun kurma itu sudah mulai rosak buahnya, dan mulai berkurang. Dan dua tahun terakhir batang kurma yang ada di Baisan sudah tidak berbuah sama sekali. Batang-batangnya mengarah kepada kering dan mati. Pertanda Dajjal akan keluar. Ketiga tanda tersebut tidak bisa ditutup dan di buat-buat.

  Dalam Hadits Shahih Rasulullah shollallahu ‘alaihi wasallam bersabda : _“Seorang remaja lelaki satu-satunya yang tidak akan ditundukkan oleh Dajjal ketika orang-orang lain berjumpa dengan Dajjal tunduk (sujud) dan menyembah Dajjal, sihirnya tembus kepada orang-orang itu, tetapi seorang lelaki remaja ini tidak dapat ditembusi, sihirnya tidak menjadi, kemampuan Dajjal tidak terpengaruh kepada Iman remaja ini, tetapi kemudian remaja lelaki ini ditangkap oleh Dajjal lalu ditanya : _“Kenapa kamu tidak menyembah aku ?”._

  Maka kata remaja lelaki itu : _“Saya adalah orang beriman. Dan dalam Hadits-Hadits yang mulia dikatakan bahwa kamu adalah Dajjal yang diperingatkannya agar kami meng-kafirkanmu. Aku tidak sujud kepadamu, wahai Dajjal, aku hanya akan sujud kepada Allah Robbul ‘Alamin”.* Kemudian Dajjal marah sekali, rentapnya rambut remaja ini, lalu Dajjal membelah dengan gergaji kepala remaja ini hidup-hidup, dibelah kepala sampai di badannya dan tergeletaklah dua potong belahan badan remaja itu. Dajjal mengelilinginya satu kali keliling dengan mulutnya komat-kamit membaca mantera-mantera tertentu, satu keliling selesai, Dajjal berkata : _“Bangkitlah kamu, hiduplah kamu”._ Maka Allah subhanahu wata’ala mengizinkan tubuh itu menyatu kembali dan remaja itu berdiri kembali seperti sedia kala. Darah di tanah tetap mengalir, tubuhnya yang sebelumnya bergelimang darah, pakaiannya tetap berdarah. Remaja itu hidup kembali. Dajjal dengan bangga berkata kepada manusia di sekelilingnya : _“Kamu lihat!”._

  Maka semakin mendalamlah keimanan orang-orang di sekelilingnya berkata : _“Ini Tuhan kita yang benar”._ Sementara keimanan si remaja tidak berubah akidahnya dari sejak pertama. Dajjal berkata : _“Ayuh sembah aku”._ Maka Remaja itu menjawab : _“Tidak, sekarang semakin mantap keyakinan aku bahwa kamu benar-benar Dajjal. Nabiku bersabda bahwa Dajjal akan membunuh seorang lelaki yang tidak mahu tunduk kepadanya. Setelah itu remaja itu akan dihidupkan kembali, namun setelah itu Allah mencabut kekuatan Dajjal untuk membunuh kedua kalinya, dan engkau wahai Dajjal tidak akan mampu membunuh siapapun setelah aku”._

  Yang dimaksud “Remaja” dalam Hadits tersebut, semua ulama dan juga para ahli ilmu sosial berpendapat bahwa remaja itu berusia sekitar 12 – 16 tahun. Ketika kita membuka Youtube, TV-TV Arab tahun 2004 menayangkan satu kegemparan dengan pemberitaan : Telah lahir seorang anak laki-laki di Palestin, yang baru saja lahir, bayi itu boleh bercakap dengan bahasa Arab yang fasih. Tetapi hanya sekali saja berbicara, setelah itu bayi tersebut tumbuh normal sebagaimana bayi-bayi pada umunya.

  Bayi laki-laki itu berkata-kata, tetapi sayang karena tidak dijangka dan tidak tahu sebelumnya, maka tidak dirakam, tetapi tokoh-tokoh masyarakat dan para Syaikh di Palestin menyaksikan dan bersumpah, benar bahawa bayi itu berbicara dengan bahasa Arab yang fasih : _Ana rojulun sayaqthuluni dajjal wala yaqtulu ba’di ahadan abada (Saya seorang laki-laki yang nanti akan dibunuh oleh Dajjal, setelah ia membunuh saya dan kali kedua ia tidak lagi mampu membunuh saya dan seorangpun tidak mampu dibunuhnya setelah saya selama-lamanya)._

  Itu terjadi tahun 2004 yang lalu. Jika seandainya berita tersebut benar, bererti anak tersebut sekarang sudah berusia 12 tahun, tegolong dalam golongan remaja. Jika sampai usia 17 tahun, bererti yang tersisa waktu 5 tahun lagi. Kalau-lah seandainya berita itu dibuat orang, tipuan belaka, itu kemungkinan boleh jadi. Tetapi siapa yang bisa menipu Danau Tiberias sudah susut? Siapa yang boleh menipu Kebun Kurma Baisan yang sudah mulai tidak berbuah?. Siapa yang bisa menipu kejadian Mata-Air Sughar ?.

  Kalau di antara anda ada yang tidak percaya, silakan anda pergi ke Palestin, Israel, kami beri kos tikat Pergi bailk dan pembiayaan (wang saku 1000 US dollar), menginap di sana di Hotel Bintang Lima, semua pembiayaan itu kami yang tanggung. lihat apa yang terjadi di sana saat ini. Kalau perlu ajaklah teman dua-tiga orang, kami tanggung pembiayaannya. Agar boleh melihat langsung bukti kejadiannya. Tetapi seandainya apa yang kami sampaikan itu benar adanya, terbukti terlihat dengan mata-kepala anda sendiri, terbukti benar, maka silakan kembalikan semua pembiayaan yang telah kami keluarkan kepada kami.

  Apa yang kami sampaikan tersebut tentu banyak yang percaya, tetapi banyak pula yang tidak percaya, sebagaimana ketika suatu kaum menerima berita dari nabinya, Nabi Nuh ‘laihissalam atau Nabi Musa ‘alaihissalam, Nabi ‘Isa ‘alaihissalam dan Nabi Muhammad shollallahu ‘alaihi wasallam. Semua terpulang kepada anda.

  Tentang Tanda-Tanda Besar berupa Dukhan, silakan lihat di Webside : Uzama Chanel TV atau Al Hujjah TV, atau Yamina TV.

  Dukhan adalah asap (debu) yang sangat panas, pekat. Kerana terlalu tebal dan pekatnya, bumi ini gelap-gulita, sehingga manusia tidak boleh membezakan mana malam dan mana siang. Selama empat puluh hari – empatpuluh malam. Kamu dekatkan telapak tangan di depan mata kalian, maka tidak terlihat apa pun. Demikian disebutkan dalam Hadits Rasulullah shollallahu ‘alaihi wasaallam. Bukan hanya sekedar pekat, tetapi juga panas. Maka sabda Rasulullah shollallahu ‘alaihi wasallam dalam Hadits tersebut : _Seluruh orang kafir yang ada di muka bumi yang tidak sempat menyelamatkan diri akan melepuh kulitnya dan akan rosak mukanya._

  Ketika sinar matahari kembali terang, orang yang beriman keluar dari persembunyian Dukhan yang selama empat puluh hari – empatpuluh malam, karena iman dan amal-sholih mereka sebelum Dukhan itu terjadi, Allah subhanahu wata’ala lindungi mereka, sehingga mereka hanya seperti orang terkena penyakit flu, demam, dst,. Sementara orang beriman tetapi iman-nya lemah atau menyimpang, muslim tetapi banyak maksiat dan sedikit amalnya, maka ia sama menderitanya dengan orang kafir.

  Dari mana sumber Dukhan melalui kajian saintifiknya?
  Michel Pann seorang senior ahli Astronomi dunia yang buku-bukunya menjadi rujukan para ahli Astronomi lainnya, menyebutkan tentang peluang bumi kita mengalami hantaman Meteor.

  Meteor inilah yang mengkibatkan munculnya Dukhan (asap gelap), sama seperti yang dikatakan oleh Sahabat Rasul bernama Ibnu ‘Abbas rodhiyallahu ‘anhu, yang bukan seorang Astronomi, menyampaikan berita Dukhan (tentu dari Rasulullah shollallahu ‘alaihin wasaallam).

  Ibnu Malikah, dari Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, dengan sanad yang Jayyid, Ibnu Malikah (murid Ibnu ‘Abbas) bercerita : _“Guruku berkata bahwa beliau tidak boleh tidur semalaman, karena kata para sahabat beliau sudah melewati satu meteor di atas bumi kita. Beliau khuatir esoknya akan terjadi Dukhan”._

  Demikian itu tepat dan sama dengan pernyataan Michel Pann tersebut di atas.
  Michel Pann berkata : _Saat ini bumi kita sedang berada di tengah-tengah arus sungai Meteor sejak tahun 2013. Peluang meteor menghentam bumi (masuk ke bumi) ada. Dan ternyata benar, ketika tahun 2013 terjadi jatuh tiga meteor masuk ke bumi :_

  1. Meteor 10.000 ton beratnya, jatuh di Siberia (Rusia), tanggal 15 Februari 2013.
  2. Meteor jatuh di Argentina tanggal 14 April 2013, malam minggu, sedang ada konsert musik raksasa, tetapi nasib baik, meteor yang kecil meledak di atas langit Argentina yang menyebabkan terang-benderang 8 kota beberapa detik malam itu.
  3. Meteor jatuh di Los Angelos tanggal 7 November 2013.

  Dan tahun 2014 – 2015 ratusan ribu meteor melewati langit kita di malam hari boleh kita lihat dengan mata kasar. Bumi akan keluar dari sungai meteor sehingga akhir tahun 2016. Namun bukan bermakna bila sudah melepasi sungai meteor bererti bumi kita selamat, karena meteor di antara karakter lain seperti bola snooker. Meteor mudah berlanggar dengan meteor yang lain dan ini berpotensi kepada bumi menerima hentaman meteor tersebut.

  Walaupun bumi kita sudah keluar dari sungai meteor ruang angkasa, peluang bumi kita terkena hantaman meteor sesat itu sangat besar. Kita tidak tahu, mana yang satu yang akan menghentam bumi kita.Tetapi yang jelas Michel Pann menjelaskan :

  _Kecepatan meteor di ruang angkasa adalah 120.000 Km/jam. Meteor mempunyai kekuatan ledakan berbeza-beza sesuai dengan besar dan kecilnya. Kalau besar garis diameter 2 Km saja, maka kekuatan ledaknya sama dengan sejuta kali lipat dengan Bom Nuklier yang pernah meledak di Nagasaki dan Hiroshima, Jepun pada akhir Perang Dunia II. Kalau jatuh ke laut maka akan menimbulkan gelombang Tsunami 230 meter tingginya._

 9. Comment Text*saya prrnah baca buku judul nya berita alam gaib…tahun 1997 dan apa yang terjadi sekarang persis dengan apa yang saya baca….semoga bisa menambah keimanan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan. Required fields are marked *

rejeki-nomplok

Situs Rejekinomplok.net dikelola penuh oleh PT. Triton Nusantara Tangguh. Situs ini bertujuan sebagai media belajar dan sharing informasi.

CATEGORIES

Pilih kategori bacaan yang kamu suka

Copyright 2017 RejekiNomplok.net